TARKOITUS

Masku-Seuran tarkoituksena on toimia kotiseudun kehittämisen, tuntemisen ja säilyttämisen hyväksi. Kotiseututyö on perinteisesti ollut paikallishistorian tutkimista ja tekemistä, museotoimintaa sekä perinnepäivien viettoa.

Masku-Seurakin on toiminut jo pitkään mm. Maskun museotoiminnan kehittämiseksi ja paikallisen perinnetiedon keräämiseksi, usein yhteistyössä Turun Maakuntamuseon asiantuntijoiden kanssa.

Masku-Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja retkiä sekä lähiympäristöön että kauemmas. Lisäksi seura on julkaissut kirjat ”Muistomerkkejä ja merkillisiä kiviä Maskussa” ja uusin ”Monenlaissi jutui MASKUST”. Toiminnallaan Masku-Seura pyrkii maskulaisten kotiseututuntemusta ja vahvistamaan paikallista yhteishenkeä.

Yksi merkittävimmistä ja näkyvin osa yhdistyksen toimintaa on ruusutarhan eli Rosariumin ylläpitäminen ja hoitaminen. Rosariumiin on istutettu n. 400 historiallista ruusua ja sinne on kerätty kokoelma talojen ruusuja vanhoista maskulaisista pihoista. Rosarium sijaitsee Maskujoen partaalla, Nivolan alueella, sinne johtaa Hemminki Maskulaisen Polku museon viereltä.

Mitä on nykypäivän Masku ja maskulaisuus? Kotiseutumme on jatkuvassa muutoksessa. Eliympäristömme viihtyisyys ja sen erityispiirteiden vaaliminen onkin viime vuosina tullut yhdeksi seuran toiminnan painopisteeksi.

Seura pyrkii vaikuttamaan kotiseutumme tulevaisuuteen niin, että menneiden aikojen maskulaisten elämastä ja kädenjäljestä säilyisi jotakin tuleville polville.

JOHTOKUNTA VUONNA 2022

Puheenjohtaja Marjukka Kulmala (marjukka.kulmala@kaiturintila.fi/050 5243278)

Sihteeri Eeva-Riitta Gylén (er(at)gylen.net)

Varapuheenjohtaja Janne Harjula

Rahastonhoitaja Taru Hoppela

Anne Aulio-Hietanen

Teija Nylund

Irma Saloniemi

Tatu Kulmala

Viivi Viranko